خبرگزاری‌های مهر، ایسنا و ایرنا برای دقایقی از دسترس خارج شدند

عصر امروز، خبرگزاری‌های ایسنا، ایرنا و مهر برای لحظاتی از دسترس خارج شدند؛ هرچند بعد از دقایقی، این سه خبرگزاری دوباره بالا آمدند.

عصر امروز (دوشنبه ۱۳ آبان)، درگاه‌های خروجی سه خبرگزاری ایسنا، مهر و ایرنا از دسترس خارج شد.

پس از دقایقی، سایت خبری مهر در دسترس قرار گرفت و سپس ایسنا هم بالا آمد. خبرگزاری ایرنا هم به فاصله چند دقیقه، در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

خبرگزاری‌های مهر، ایسنا و ایرنا برای دقایقی از دسترس خارج شدند