گروگان‌گیری جسد در بیمارستان به خاطر پول حقیقت دارد؟

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: با اصلاحاتی که در دولت تدبیر و امید انجام شد، دیگر هیچ جسدی در بیمارستان ها به دلیل نداشتن پول گروگان گرفته نمی شود.

علی نوبخت افزود: در گذشته برخی بیمارستان ها با گروگان گرفتن اجساد فوت شدگان، زحمات نظام سلامت را بر باد می دادند.

وی گفت: اکنون پول به اندازه کافی در نظام سلامت وجود دارد. کسی از بی پولی گلایه نکند و اگر مشکلی هست فقط وزیر بهداشت در جلسات مطرح کند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طرح تحول سلامت دستاوردهای زیادی داشت اما اشتباهاتی هم داشت. نمی شود بگوییم بروید هر چقدر خواستید خرج کنید و صورتحساب بدهید. نمی شود خارج از ریل قانون حرکت کرد.

نوبخت گفت: قطعا بدون راهنمای بالینی که ۶۰۰ مورد آن ابلاغ شده شده است و بدون نظام ارجاع و پرونده الکترونیک سلامت و صرفه جویی منابع نمی توان نظام سلامت را مدیریت کرد.