۶۸هزار مترمربع از اراضی ملی پردیس رفع تصرف شد

۶۸هزار مترمربع از اراضی ملی پردیس رفع تصرف شد

پردیس- رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری پردیس از رفع تصرف بیش از ۶۸هزار مترمربع از اراضی ملی و منابع طبیعی این شهرستان از ابتدای سال جاری تاکنون خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر ، یحیی روستایی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران  از رفع تصرف بیش از ۶۸هزار مترمربع از اراضی ملی و منابع طبیعی این شهرستان از ابتدای سال جاری تاکنون خبرداد.

وی با بیان اینکه ارزش ریالی این اراضی رفع تصرف شده حدود ۷۰ میلیارد تومان می باشد افزود: با هدف حفظ و حراست از عرصه های ملی و انفال و مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز و در راستای اجرای احکام و دستورات صادره از سوی مراجع و مقامات قضایی، این اراضی از ید متصرفان خارج و به دولت بازگردانده شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری پردیس ادامه داد: با اجرای احکام صادره تمامی بناها و مستحدثات ایجاد شده بر روی این اراضی مورد تخریب قرار گرفته است.

روستایی تأکید کرد: برخورد با متخلفان و متصرفان به اراضی ملی با جدیت دنبال می شود و مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز ادامه خواهد داشت.