زلزله سمنان و سرخه را لرزاند

زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳.۴ ریشتر، بامداد امروز سمنان را لرزاند.

زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳.۴ ریشتر ساعت ۲ و ۵۳ دقیقه و ۴۳ ثانیه بامداد امروز در موقعیت جغرافیایی با عرض شمالی ۳۵.۴۵ درجه و طول شرقی ۵۳.۳۹ درجه در عمق ۱۲ کیلومتری زمین، سمنان را لرزاند.

پیش از این زمین لرزه، زلزله‌ای به بزرگی ۲.۵ ریشتر ساعت ۲۳ و ۴۸ دقیقه و ۲۰ ثانیه، در عمق ۸ کیلومتری، سرخه در استان سمنان روی داد.

زلزله سمنان و سرخه را لرزاند

هنوز از خسارت های احتمالی این زمین لرزه‌ها گزارشی منتشر نشده است.