عکس/ جابجایی کمد با پژو آر.دی

در تصویر زیر حمل بار عجیب یک پژو را مشاهده می‌کنید.

عکس/ جابجایی کمد با پژو آر.دی