نماینده دادستان از محل آتش سوزی مجتمع تجاری نهاوند بازدید کرد

نماینده دادستان از محل آتش سوزی مجتمع تجاری نهاوند بازدید کرد

نهاوند- نماینده دادستان نهاوند به منظور بررسی جوانب حادثه آتش سوزی روز گذشته در یک مجتمع تجاری از محل وقوع این حادثه بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر ، انبار یک مجتمع تجاری واقع در چهارراه ابوذر نهاوند پیش از ظهر روز گذشته دچار حریق شد و در پشت بام این مجتمع آتش گرفت که خوشبختانه با ورود به موقع نیروهای آتش نشانی از سرایت آن به طبقات پایین و مغازه ها جلوگیری شد.

کسبه این مجتمع علت بروز آتش را قصور ایزوگام کار در پشت بام عنوان کرده اند اما شواهد و مستندات در دست بررسی و نظریه کارشناس آتش نشانی نهاوند قرار گرفته است.

نماینده دادستان نهاوند ظهر امروز یکشنبه به همراه عوامل انتطامی برای بررسی بیشتر علل و عوامل دخیل در بروز آتش سوزی و شناسایی مقصرین و انجام اقدامات پیشگیرانه در راستای جلوگیری از بروز حوادث مشابه از محل بازدید کرد.

این بازدید به دستور دادستان نهاوند انجام و پرونده قضایی در حوزه حقوق عامه برای رسیدگی به این حادثه تشکیل شده است.