اینفوگرافی / تعداد مراجعان نزاع به پزشکی قانونی در ایران

در نیمه نخست سال جاری ۳۳۱ هزار و ۱۵۲ مصدوم ناشی از نزاع به مراکز پزشکی مراجعه کرده‌اند. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل دو و نیم درصد بیشتر شده است. در این اینفوگرافی آمارهایی از تعداد مراجعان نزاع به پزشکی قانونی در نیمه نخیت امسال ارائه شده است.

اینفوگرافی / تعداد مراجعان نزاع به پزشکی قانونی در ایران