از الان برای ۹۹/۹/۹ برنامه‌ریزی کنید!

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، بیمارستان‌های کشور در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۸ با افزایش ۲۰ درصدی زایمان مواجه بودند.

این موضوع به همراه اظهار یکی از مسئولان درباره لزوم ایجاد برخی اصلاحات در پل طبیعت، سوژه طنز شهرونگ شد.

از الان برای ۹۹/۹/۹ برنامه‌ریزی کنید!از الان برای ۹۹/۹/۹ برنامه‌ریزی کنید!