تبرئه ۸ مرد از اتهام تجاوز دسته‌جمعی به دختر ۱۴ ساله

این دادگاه پنج مرد متهم به تجاوز دسته جمعی به یک دختر چهارده ساله را از اتهام تجاوز مبرا دانست و آنها را به سوء استفاده جنسی محکوم کرد.

حکم دادگاهی در بارسلون خشم عمومی را برانگیخته است. این دادگاه پنج مرد متهم به تجاوز دسته جمعی به یک دختر چهارده ساله را از اتهام تجاوز مبرا دانست و آنها را به سوء استفاده جنسی محکوم کرد.

دادگاه استدلال کرد چون قربانی تحت تاثیر مصرف الکل و مواد مخدر"بیهوش" بوده، با زور یا ارعاب -تعریف حقوقی حمله جنسی (تجاوز) در قانون اسپانیا- مجبور به این کار نشده است.

تبرئه ۸ مرد از اتهام تجاوز دسته‌جمعی به دختر ۱۴ ساله

از این رو، دادگاه آنها را به جرمی سبکتر یعنی سوء استفاده جنسی و ده تا دوازده سال زندان محکوم کرد.

متهمان اگر به تجاوز محکوم شده بودند بین پانزده تا بیست سال زندان در انتظارشان بود.

در جریان یک جشن در اسپانیا پنج مرد (دو اسپانیایی، دو کوبایی و یک آرژانتینی به این دختر که در اثر مصرف الکل و مواد مخدر بیهوش بوده است، دسته جمعی تجاوز کردند.