کدخدایی: ترامپ با آبادانی و سازندگی ایران مشکل دارد

ایلنا: سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به تحریم‌های جدید آمریکا در حوزه عمرانی، نوشت: این تحریم به خوبی نشان داد که ترامپ با آبادانی و سازندگی ایران مشکل دارد، که البته…

در توئیتر مطرح شد؛

کدخدایی: ترامپ با آبادانی و سازندگی ایران مشکل دارد

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به تحریم‌های جدید آمریکا در حوزه عمرانی، نوشت: این تحریم به خوبی نشان داد که ترامپ با آبادانی و سازندگی ایران مشکل دارد، که البته شکست آن نیز، عاملی می‌شود برای افسردگی بیشتر ترامپ!

به گزارش ایلنا، عباسعلی کدخدایی در حساب توئیتر خود نوشت: ناکارآمدی سیاست فشار حداکثری، موجب شد تا دشمنی ترامپ یکبار دیگر علنی شده و با وضع تحریم در حوزه ساخت و ساز، از سینه پر کینه خود پرده برداری کند. این تحریم به خوبی نشان داد که ترامپ با آبادانی و سازندگی ایران مشکل دارد، که البته شکست آن نیز، عاملی می شود برای افسردگی بیشتر ترامپ!