تجمع مردم مشهد در حمایت از مهدی ترابی

مردم انقلابی مشهد پس از نمازجمعه در تجمعی، حمایت خود را از بازیکن انقلابی فوتبال که راه نجات کشور را اطلاعت رهبری اعلام کرده بود، حمایت کردند.

تجمع تجمع مردم مشهد در حمایت از «مهدی ترابی»

به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز ،