عزاداری متوفی به صرف کیک حشیش

پلیس آلمان با دو ماه وقفه از پرونده مصرف کیک حشیش در یک مراسم عزاداری رونمایی کرد.

برترین‌ها: به نقل از رسانه فارسی زبان؛ دقایقی پس از پایان یک مراسم خاک‌سپاری و عزاداری در ویتاگن بنا بر سنتی آلمانی از حاضران با قهوه و کیک پذیرایی شد ولی سیزده تن از نزدیکان متوفی دقایقی پس از صرف کیک و قهوه خود دچار حالت‌های متغیر روانی و فیزیکی شدند و با وقوع حالت تهوع در میان آنها مراتب به پلیس محلی گزارش شد.

تحقیقات اولیه پلیس از مغازه پخت کیک آغاز شد و در بازجویی نخست از سرآشپز قنادی مشخص شد که دختر ۱۸ ساله او کیک‌های مصرف شده در مراسم عزاداری را پخته است.

دختر سرآشپز هم مدعی شد که او تعدادی کیک حشیش برای سفارشی دیگر پخته بوده ولی مادر او به هنگام تحویل سفارش دچار خطا شده است.

تحقیقات پلیس از این دختر همچنان ادامه دارد تا فرضیه خصومت فردی او با متوفی یا برخی نزدیکان او به طور کامل بررسی شود.

این حادثه در ماه سپتامبر گذشته رخ داده ولی تا کنون پلیس آلمان به احترام متوفی از افشاء جزئیات آن خودداری کرده بود.