جدول/ هزینه خرید مسکن در منطقه جنت آباد

برای خرید یک واحد آپارتمان ۶۴ متری با عمر ۱۵ ساله در جنت آباد جنوبی به سرمایه ۸۴۰ میلیون تومانی نیاز است.

طرح ملی مسکن