ترافیک جاده کرج – چالوس سنگین است

پلیس راه استان البرز وضعیت ترافیک جاده کرج – چالوس را سنگین اعلام کرد.

سرهنگ رضا گودرزی رئیس پلیس راه البرز عصر یکشنبه در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: حجم ترافیک در محور کرج – چالوس از میدان امیر کبیرتا کیلومتر هشت این محور سنگین است.

همچنین حجم ترافیک در مسیر شمالی آزاد راه تهران – کرج در محدوده گرمدره و در ادامه از پل کلاک تا پل فردیس و خط جنوبی این آزاد راه از پل فردیس تا پل کلاک نیمه سنگین گزارش شده است.

استان البرز دارای یک هزار و ۴۵۰ کیلومتر آزاد راه، بزرگراه، راه اصلی و فرعی است که ۱۸۸ درصد ترافیک جاده ای کشور مربوط به راه های این استان است.
روزانه به طور متوسط بیش از ۲۰۰ هزار وسیله نقلیه در راه های البرز تردد می کنند که بیش از ۲۰۰۰ هزار تردد در جاده کرج - چالوس و بقیه در آزادراه های این استان است.