خودکشی یک زن با سقوط از پل میدان رسالت

یک زن میانسال ظهر امروز در میدان رسالت خودکشی کرد.

ساعت 11 امروز یک زن میانسال از پل عابر پیاده میدان رسالت در شرق تهران، اقدام به خودکشی کرد.

پس از اعلام حادثه به اورژانس و حضور مأموران امدادی، مشخص شد این زن، به علت شدت جراحات وارده، فوت کرده است.

در حالی که تاکنون هویت این فرد مشخص نشده است، برگه کشف‌شده از جیب او نشان می‌دهد این زن به علت بیماری سرطان دخترش اقدام به خودکشی کرده است.

خودکشی یک زن با سقوط از پل میدان رسالت