تهدید منابع آبی گیلان با مشاهده یک گونه مهاجم بنام کاهوی آبی

مدیرکل محیط زیست گیلان گفت: در پایش‌های دوره‌ای نیروهای محیط زیست گیلان گونه جدیدی از گیاهان مهاجم به نام کاهوی آبی در منابع آبی این استان مشاهده شده است.

قربانعلی محمدپور در این باره اظهار کرد: در پایش‌های دوره‌ای نیروهای محیط زیست و همچنین گزارش‌های رسیده، اخیرا گونه جدید گیاهی به نام کاهوی آبی (Pistia stratiotes از خانواده Araceae ) در برخی از استخرهای طبیعی استان مشاهده شده است.

محمدپور با بیان اینکه این گیاه آبزی شناور، بومی آبهای مناطق گرم بوده و گیاهی اکواریومی است که در محیط طبیعی رها شده است، افزود: برگ‌های پهن کرکدار و ریشه‌های افشان گیاه، آن را روی سطح آب شناور می کند و به راحتی از طریق پاجوش‌های جانبی تکثیر و همراه جریان آب جابجا می شود.

تهدید منابع آبی گیلان با مشاهده یک گونه مهاجم بنام «کاهوی آبی»

وی ادامه داد: دمای مناسب برای رشد و تکثیر این گونه مهاجم بین ۲۰ تا ۳۰ درجه سانتیگراد بوده اما در بازه دمایی ۱۷ تا ۳۵ درجه نیز می تواند زندگی کند.

مدیرکل محیط زیست گیلان تصریح کرد: ورود، رشد و گسترش سریع این گیاه در منابع آبی برخی کشورها به معضلی جدی بدل شده و به همین دلیل حمل و نقل و نگهداری آن ممنوع اعلا م شده است.

محمدپور با اشاره به اینکه این گیاه به عنوان گونه‌ای مهاجم قلمداد شده و قادر است مواد مختلف آب را در خود جمع آوری و پس از اتمام دوره زندگی به محیط آبی رهاسازی کند، افزود: کاهش تنوع زیستی آبزیان، کاهش نرخ زادآوری و بقای آبزیان از دیگر مخاطرات این گیاه است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان به تجارب منابع آب شیرین استان در مورد ورود گونه‌های غیر بومی نظیر آزولا و به ویژه سنبل آبی که در حال حاضر به یک معضل اساسی در گیلان تبدیل شده نیز اشاره و شهروندان خواست در صورت مشاهده این گیاه در منابع آبی، مراتب را به دستگاه‌های ذیربط اطلاع داده و از رها سازی خودسرانه هرگونه گیاه غیربومی به ویژه گونه‌های آبی در منابع آبی جدا خودداری کنند.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع و با مساعدت استاندار و سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان، مصوبه شورای برنامه ریزی توسعه گیلان به منظور خرید یک دستگاه شناور دیگر برای جمع آوری گیاهان مهاجم سنبل آبی و کاهوی آبی از تالاب‌ها و آب بندان‌های استان اخذ شده است.