برگزاری آزمون عملی مشاغل آتش‌نشانی هشتم و نهم آبان ماه

مدیرکل دفتر امور شهری و شورا‌های استانداری قزوین گفت: آزمون عملی استخدام نیرو در مشاغل عملیاتی آتش نشانی هشتم و نهم آبان ماه در محل نمایشگاه‌های بین المللی استان برگزار می‌شود.

مدیرکل دفتر امور شهری و شورا‌های استانداری قزوین با اشاره به برگزاری آزمون عملی استخدام نیرو در مشاغل عملیاتی آتش‌نشانی در روز‌های هشتم و نهم آبان، گفت: داوطلبان معرفی شده سه برابر ظرفیت به آزمون عملی باید طبق جدول پیوست در روز و ساعت تعیین شده در محل نمایشگاه‌های بین الملی به آدرس انتهای خیابان نوروزیان روبروی دانشگاه بین المللی امام خمینی حضور یابند.

صالحی افزود: داوطلبان باید حداقل نیم ساعت زودتر از زمان اعلامی در محل برگزاری آزمون حاضر شوند و از آوردن فرد همراه خوداری کنند.

برگزاری آزمون عملی مشاغل آتش‌نشانی هشتم و نهم آبان ماه

مدیرکل دفتر امور شهری و شورا‌های استانداری تاکید کرد: داوطلبان لازم است اصل کارت ملی یا شناسنامه و همچنین رسید واریز وجه به مبلغ ۸۰ هزار تومان را به حساب شماره شبا IR۵۶۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰۵۲۲۵۲۷۹۰۰۰ نزد بانک ملی شعبه قزوین به نام سازمان همیاری شهرداری‌های استان به همراه داشته باشند.

صالحی بر داشتن لباس و کفش مناسب برای انجام آزمون عملی تاکید کرد و گفت: معرفی داوطلب برای آزمون عملی هیچگونه حقی برای استخدام فرد ایجاد نمی‌کند.

وی اضافه کرد: مراجعه نکردن در زمان و مکان مشخص شده به منزله انصراف داوطلب از ادامه فرآیند استخدام تلقی می‌شود و داوطلب هیچگونه حق اعتراضی نخواهد داشت.