رسانه اصولگرا: دانشگاه‌ها مزون لباس شده‌اند!

باشگاه خبرنگاران در گزارشی نوشت: اکنون دانشگاه‌ها دیگر دانش‌گاه نیستند بلکه به یک مزون لباس، پاتوق دوستانه و دورهمی‌های دانشجویان تبدیل شده‌اند و دیگر اشتیاق به درس و دانش نیست که دانشجویان را به سمت دانشگاه ها سوق دهد بلکه دانشگاه‌ها به عنوان یک بنگاه یا یک کافه یا مزون لباس تبدیل شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران در گزارشی نوشت: اکنون دانشگاه‌ها دیگر دانش‌گاه نیستند بلکه به یک مزون لباس، پاتوق دوستانه و دورهمی‌های دانشجویان تبدیل شده‌اند و دیگر اشتیاق به درس و دانش نیست که دانشجویان را به سمت دانشگاه ها سوق دهد بلکه دانشگاه‌ها به عنوان یک بنگاه یا یک کافه یا مزون لباس تبدیل شده‌اند.

علاوه بر این موارد اکنون بحث نوع پوشش دانشجویی هم در بین دانشجویان مطرح است که برخی از آنها که لباس و پوشش نامناسب دارند به برخی دیگر که حجابشان کامل است تهمت امل بودن می‌زنند.

در همه دانشگاه های کشور قوانینی برای پوشش مناسب عوامل و پرسنل تعیین شده است که متناسب با معیارهای قانونی، شرعی و عرفی ویژه‌ همان دانشگاه است.

با این وجود فضای دانشگاهی کشور دچار تناقضات فراوانی در پوشش دانشجویان است، تناقضاتی که هم ریشه های درونی و هم ریشه هایی از غرب زدگی در دانشگاه های ایران دارد.

غلامرضا غفاری معاون فرهنگی آموزشی وزارت علوم  اظهار کرد: مصوبه حجاب و عفاف و چگونگی پوشش دانشجویان به دانشگاه‌ها ابلاغ شده است.

او افزود: این مصوبه می‌تواند به ترویج و آمادگی بیشتر برای رعایت حجاب و عفاف و وضعیت پوشش کمک کند.

غفاری ادامه داد: مصوبه حجاب و عفاف در ۳۰ گام اول سال تحصیلی به دانشگاه‌ها ارسال و ابلاغ شده است.

او با اشاره به اجرایی شدن این مصوبه در دانشگاه‌ها تصریح کرد: این ۳۰ گام مجموعه‌ای از اقداماتی است که می‌تواند به ترویج و آمادگی بیشتر برای رعایت حجاب و عفاف و وضعیت پوشش کمک کنند.

معاون فرهنگی وزارت علوم ابراز کرد: این ۳۰ اقدام بخش‌های مختلف را فرامی‌گیرد که بخش عمده آن در زمینه دادن آگاهی، انجام دادن کار‌های فکری در خصوص موضوع حجاب و عفاف و نشست‌هایی که باید در این خصوص برگزار شود، است.

او ادامه داد: اقدامات فرهنگی دیگری هم که در قالب‌های مختلف در نظر گرفته شده است و در واقع عمده این ۳۰ گام در دانشگاه‌ها اجرا می‌شود که برآمده از تجربه دانشگاه هاست.

غفاری گفت: خود دانشگاه‌ها آیین نامه پوشش دارند. تاکید ما بر دانشگاه‌ها این است که به این قواعد توجه کنند و از دانشجویان هم می‌خواهیم در این حوزه مشارکت داشته باشند.

او در پایان اظهار کرد: بحث پوشش و حجاب اکنون دانشجویان تنها با اجرایی شدن قوانین این مصوبه و نظارت مسئولان دانشگاه بر دانشجویان حل خواهدشد.