عکس: تیرکمان عجیب قاچاقچیان برای انتقال موادمخدر

درحاشیه بازدید فرمانده انتظامی کشور از مرزهای شرقی کشور تیرکمان عجیب قاچاقچیان برای انتقال موادمخدر به داخل کشور مشاهده شد.

سرویس عکس و فیلم فردا: درحاشیه بازدید فرمانده انتظامی کشور از مرزهای شرقی کشور تیرکمان عجیب قاچاقچیان برای انتقال موادمخدر به داخل کشور مشاهده شد.

تیرکمان عجیب قاچاقچیان برای انتقال موادمخدر
تیرکمان عجیب قاچاقچیان برای انتقال موادمخدر