(تصاویر) سقوط کودک پنج ساله داخل چاه 10 متری

بعدازظهر امروز یک مورد سقوط در چاه به عوامل آتش نشانی اطلاع داده شد که تیم های آماده باش در محل حادثه واقع در خیابان پنج تن مشهد حاضر شدند.

بعدازظهر امروز یک مورد سقوط در چاه به عوامل آتش نشانی اطلاع داده شد که تیم های آماده باش در محل حادثه واقع در خیابان پنج تن مشهد حاضر شدند.

بر اساس بررسیهای صورت گرفته یک کودک پنج ساله که در داخل حیات منزل مسکونی مشغول بازی بوده است به علت باز بودن دهانه چاه به داخل چاه خشک و بدون آب سقوط می کند. این کودک پنج ساله پس از دقایقی تلاش نیروهای امدادی، صحیح و سالم از درون چاه خارج شد، اما برای بررسی های بیشتر روانه بیمارستان شد.

(تصاویر) سقوط کودک پنج ساله داخل چاه 10 متری
(تصاویر) سقوط کودک پنج ساله داخل چاه 10 متری
(تصاویر) سقوط کودک پنج ساله داخل چاه 10 متری
(تصاویر) سقوط کودک پنج ساله داخل چاه 10 متری
(تصاویر) سقوط کودک پنج ساله داخل چاه 10 متری
(تصاویر) سقوط کودک پنج ساله داخل چاه 10 متری
(تصاویر) سقوط کودک پنج ساله داخل چاه 10 متری
(تصاویر) سقوط کودک پنج ساله داخل چاه 10 متری
گزارش مشکل
آتش نشانیچاه