۴ضلع رشد اقتصادی جهان +نمودار

در نمودار اکونومیست، 4 ضلع رشد اقتصاد جهانی را می بینید. رشد اقتصادی جهان(خط قرمز)/سهم چین(آبی)/سهم امریکا(مشکی)/سهم هند(سبز)/ سهم بقیه کشورها(خاکستری)

۴ضلع رشد اقتصادی جهان +نمودار
۴ضلع رشد اقتصادی جهان +نمودار

در نمودار اکونومیست، 4 ضلع رشد اقتصاد جهانی را می بینید. رشد اقتصادی جهان(خط قرمز)/سهم چین(آبی)/سهم امریکا(مشکی)/سهم هند(سبز)/ سهم بقیه کشورها(خاکستری)

نمودار رشد اقتصادی
نمودار رشد اقتصادی

منبع: اقتصاد آنلاین