صاعقه جان چوپانی را در اسپیران تبریز گرفت

صاعقه جان چوپانی را در اسپیران تبریز گرفت

مسئول روابط عمومی اورژانس استان آذربایجان شرقی گفت: ظهر امروز چوپانی در ارتفاعات روستای اسپیران از توابع شهرستان تبریز بر اثر برخورد صاعقه جان خود را ازدست داد.

وحید شادی نیا روز جمعه به خبرنگاران گفت: نیروهای اورژانس با گزارش کاهش هوشیاری فردی در ارتفاعات روستای اسپیران بر بالین بیمار رسیدند اما با پیکر بیهوش فرد60ساله ای مواجه شدند که براثرصاعقه زدگی فوت کرده بود.

وی با اشاره به اینکه هیچ کاری هم برای نجات جان این مرد کارسازنبود، خاطرنشان کرد: قرارگرفتن در ارتفاعات خطر صاعقه زدگی را افزایش می دهد.

ظهر امروز بارش شدید و ناگهانی باران و تگرگ مردم تبریز و تعدادی دیگر از شهرستان های استان آذربایجان شرقی را غافلگیر کرد.