تصاویر: آتش سوزی در بازار رضوان اهواز

صبح امروز آتش سوزی مهیبی در بازار رضوان اهواز به وقوع پیوست و تا این لحظه آتش نشانان در حال اطفی حریق آن هستند.

سرویس عکس و فیلم فردا: صبح امروز آتش سوزی مهیبی در بازار رضوان اهواز به وقوع پیوست و تا این لحظه آتش نشانان در حال اطفی حریق آن هستند.هنوز آتش‌نشانان موفق به اطفا حریق نشده‌اند، چون کانون حریق هنوز نامشخص است هم‌چنین ورود نیروهای آتش‌نشانی به داخل پاساژ ممکن نیست.تاکنون پنج آتش‌نشان به‌علت مصدومیت شدید و سوختگی و خفگی توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شده‌اند. هم‌چنین نیروهای زیادی دچار تنگی‌نفس و سوختگی هستند. هم‌اکنون بیش از 70 نیروی آتش‌نشان و بیش از 20 دستگاه خودروی اطفای حریق در محل حادثه حاضر هستند.

تصاویر: آتش سوزی در بازار رضوان اهواز
تصاویر: آتش سوزی در بازار رضوان اهواز
تصاویر: آتش سوزی در بازار رضوان اهواز
تصاویر: آتش سوزی در بازار رضوان اهواز
تصاویر: آتش سوزی در بازار رضوان اهواز
تصاویر: آتش سوزی در بازار رضوان اهواز
تصاویر: آتش سوزی در بازار رضوان اهواز
تصاویر: آتش سوزی در بازار رضوان اهواز
تصاویر: آتش سوزی در بازار رضوان اهواز
تصاویر: آتش سوزی در بازار رضوان اهواز
تصاویر: آتش سوزی در بازار رضوان اهواز
تصاویر: آتش سوزی در بازار رضوان اهواز
تصاویر: آتش سوزی در بازار رضوان اهواز
تصاویر: آتش سوزی در بازار رضوان اهواز
تصاویر: آتش سوزی در بازار رضوان اهواز
تصاویر: آتش سوزی در بازار رضوان اهواز
تصاویر: آتش سوزی در بازار رضوان اهواز