سرقت 150 میلیونی از مغازه بدلیجات

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی گفت: فردی که با جلب اعتماد صاحب مغازه بدلیجات، ۱۵۰ میلیون تومان به سرقت برده بود توسط کارآگاهان پلیس مشهد دستگیر شد.

خبرگزاری مهر: رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی گفت: فردی که با جلب اعتماد صاحب مغازه بدلیجات، ۱۵۰ میلیون تومان به سرقت برده بود توسط کارآگاهان پلیس مشهد دستگیر شد.

سرهنگ حمید رزمخواه گفت: در پی گزارش سرقت از مغازه بدلیجات فروشی در شهر مشهد، با توجه به حساسیت موضوع تیمی از کارآگاهان برای بررسی موضوع وارد عمل شدند.

وی افزود: در بررسی صورت گرفته از محل سرقت مشخص شد، سارق پس از نفوذ به داخل مغازه ۱۵۰ میلیون تومان انواع بدلیجات را از مغازه سرقت کرده است. کارآگاهان با بررسی دقیق محل سرقت و نیز اقدامات اطلاعاتی نامحسوس، موفق شدند مخفیگاه سارق را در استان اصفهان شناسایی و ضمن هماهنگی با مقام قضائی، وی را دستگیر و در بازرسی از محل کلیه اموال مسروقه را کشف کنند.

وی ادامه داد: متهم که اعتیاد شدید به مواد مخدر صنعتی دارد، در بازجویی‌های پلیسی معترف شد پس از مدتی ارتباط با مالک مغازه و جلب اعتماد وی، در فرصتی مناسب با دستبرد کلیدهای مغازه، نقشه سرقت را عملی کرده است.

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی با اشاره به معرفی متهم به دادسرا، خاطر نشان کرد: سهل انگاری مالباخته در نگهداری کلیدهای مغازه و اعتماد کاذب از مهمترین علل این سرقت بوده است که کسبه محترم می‌بایست ضمن استفاده از تجهیزات ایمنی و بازدارنده از اعتماد بیجا به افراد سودجو خودداری تا مورد دستبرد قرار نگیرند.