برخورد با کودکان متکدی با یک نسخه واحد امکان پذیر نیست

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران گفت: برخورد با کودکان متکدی با یک نسخه واحد امکان پذیر نیست.

برخورد با کودکان متکدی با یک نسخه واحد امکان پذیر نیست
برخورد با کودکان متکدی با یک نسخه واحد امکان پذیر نیست

سیاوش شهریور مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران در گفتگو با خبرنگار حوزه شهری  گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان ؛ اظهار داشت: کودکان متکدی در فرهنگ تکدی گری رشد و این فرهنگ جزیی از سبک زندگی آن‌ها محسوب می شود.

وی در ادامه افزود: کودکان متکدی حرفه ای نیستند و برخی از آن‌ها تنها برای گذران و تأمین معیشت به این کار می پردازند، همچنین کودکان کشورهای همسایه مانند کودکان افغانی با ایستادن بر سر چهارراه‌ها به نوعی کار اقتصادی با هدف تأمین معیشت انجام می دهند.

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران تصریح کرد: نباید نگاه واحدی نسبت به این کودکان داشت و برای کودکان ایرانی توانمندی و کودکان افغانی تأمین مالی برای جلوگیری از بروز اینگونه امور ضروری است.

شهریور با بیان اینکه تعداد کودکان متکدی در استان تهران نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری یافته گفت: دستگاه های متولی به همراه دولت سعی می‌کنند راهکار مناسبی برای آن‌ها بیابند و در برخی موارد برای یافتن خانواده کودکان افغانی با مشکلات و معذوریت هایی مواجه هستند.