صداوسیما در مناظره ملاحظه رئیس‌جمهور بودن روحانی را کرد

مشاور سیاسی محمدباقر قالیباف معتقد است که صداوسیما در اولین مناظره انتخاباتی ملاحظه رئیس جمهور بودن حسن روحانی را کرده است.

صداوسیما در مناظره ملاحظه رئیس‌جمهور بودن روحانی را کرد
صداوسیما در مناظره ملاحظه رئیس‌جمهور بودن روحانی را کرد

مشاور سیاسی محمدباقر قالیباف معتقد است که صداوسیما در اولین مناظره انتخاباتی ملاحظه رئیس جمهور بودن حسن روحانی را کرده است.

حسین قربانزاده در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی خود از برگزاری اولین مناظره انتخاباتی بین کاندیداها، گفت: صداوسیما در این مناظره به نفع آقای روحانی وقت بیشتری اختصاص داد و ملاحظه رئیس‌جمهور بودن ایشان را کرد.

وی مدعی شد : صداوسیما در این مناظره به سایر کاندیداها ظلم کرد.