ایوانکا از تصمیم پدرش برای حمله به سوریه گفت

ایوانکا ترامپ هرگونه ادعا مبنی بر اینکه پدرش تحت تاثیر او دستور حمله موشکی به سوریه را داده است، رد کرد.

خبرگزاری ایسنا: ایوانکا ترامپ هرگونه ادعا مبنی بر اینکه پدرش تحت تاثیر او دستور حمله موشکی به سوریه را داده است، رد کرد.

ایوانکا ترامپ، دختر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با رد اینکه حمله موشکی به سوریه توسط آمریکا از سوی رئیس‌جمهور این کشور به دلیل واکنش او به حمله شیمیایی که منجر به کشته شدن چندین نفر در شهر ادلب سوریه شده بود، گفت: این یک تفسیر ناقص و اشتباه است.

ایوانکا ترامپ در اولین سفر خارجی خود پس از عهده گیری ریاست جمهوری توسط پدرش در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا ترامپ تصمیم حمله موشکی به سوریه را تحت تاثیر او گرفته است، گفت: من فکر می‌کنم به عنوان یک انسان بسیار سخت است که تصاویری مشاهده کنیم و هیچ واکنشی نسبت به این مساله نداشته باشیم.

وی ادامه داد، تصمیم پدرش براساس توصیه سطوح عالی دولت آمریکا انجام گرفته است.

ایوانکا ترامپ اضافه کرد: من احساس خود را بیان کردم، اما به عنوان رهبر یک کشور شما نمی‌توانید تنها براساس احساس رفتار کنید. تصمیم او براساس "اطلاعات بسیار" و توصیه‌ رهبران سطوح عالی کشور اتخاذ شده است.

دختر رئیس‌جمهور آمریکا افزود: من افتخار می‌کنم که پدرم چنین تصمیمی را اتخاذ کرد!

وی با این اقدام پیام مشخصی به استفاده کنندگان از این تسلیحات شیمیایی داده است.

گزارش مشکل