خودکشی یک جوان در حوالی قطار شهری مشهد!

جسدحلق آویزجوانی ۲۵ ساله درحوالی خط قطار شهری بولوار وکیل آباد شهر مشهد کشف شد.

گزارش‌های مردمی حاکی از آن است که یک جوان حدودا ۲۰ ساله خود را در یکی از ایستگاه‌های مترو مشهد به دار آویخته و خود کشی کرده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، هنوز مشخص نیست این فرد خودکشی کرده است یا به قتل رسیده است.

جسد این مرد زمانی کشف شده است که وی بصورت حلق آویز و پاهای بسته آویزان بود.

خودکشی پسر جوان در ایستگاه قطارشهری نیست

زارع، مدیر روابط عمومی قطارشهری مشهد در این باره گفت:مرگ مشکوک پسر جوان در خارج از محدوده خط یک قطار شهری مشهد اتفاق افتاده است.

وی افزود: هم‌اکنون سرویس دهی خط یک قطارشهری مشهد به صورت منظم در حال انجام است و مشکلی هم در این زمینه وجود ندارد.

مدیر روابط عمومی قطارشهری مشهد خاطر نشان کرد ، ظاهرا این جوان خودش را از درختان حاشیه بلوار وکیل آباد حلق آویز کرده است.

گزارش مشکل