طرح «از خانه تا دانشگاه» در دانشگاه شیراز آغاز شد

طرح «از خانه تا دانشگاه» در دانشگاه شیراز آغاز شد

شیراز- طرح «از خانه تا دانشگاه» در آستانه سال تحصیلی در دانشگاه شیراز آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، اولین مرحله از طرح «از خانه تا دانشگاه» توسط،معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه شیراز در راستای استقبال از دانشجویان جدیدالورود و خانواده هایشان بمنظور آشنایی و آگاه سازی والدین از چالشها، مسائل و موضوعات اساسی مربوط به فرزندانشان در دانشگاه را اجرا کرد.

در این مرحله برنامه ویژه ای برای حدود ۷۰۰ نفر از والدین اجرا شد که در آن والدین با مسائل فرهنگی و اجتماعی و خدمات معاونت فرهنگی دانشگاه، دانستنی های حراستی  وچالشهای روانی واجتماعی دانشجویان  و خدمات مرکز مشاوره دانشگاه آشنا شدند و در ادامه از طریق نمایندگان دانشکده ها  اطلاعات کاملی از مسائل آموزشی و پژوهشی دانشکده ها دریافت کردند.

همزمان با برنامه والدین بصورت موازی جلسه مشابهی برای دانشجویان توسط مدیریت دانشجویی اجرا شد.

از ویژگیهای ممتاز این برنامه ارائه خدمات  اطلاعاتی، رفاهی و مشاوره ای به والدین توسط دانشجویان و فعالین فرهنگی همچنین کارکنان معاونت فرهنگی‌و دانشجویی، کارکنان مرکز مشاوره و کارکنان حراست دانشگاه بود.

سخنرانان ویژه برنامه معاون دانشجویی فرهنگی، قائم مقام فرهنگی و مدیراجتماعی دانشگاه، مدیر مرکز مشاوره و مدیر حراست دانشگاه بودند. در انتهای برنامه‌ دانشجویان بهمراه والدین خود در سلف دانشگاه به صرف نهار پرداختند و در انتهای توسط راهنمایان ویژه به خوابگاهها هدایت شدند. در ادامه دانشجویان ورودی جدید به همراه خانواده ها جهت صرف ناهار به سلف ارم دانشگاه هدایت شدند. همچنین به همت معاونت دانشجویی و فرهنگی کارت هایی جهت بازدید رایگان از تعدادی از اماکن فرهنگی و باستانی شهر شیراز تهیه و دربین والدین توزیع شد.

برای برگزاری این مراسم بیش از 100 دانشجو بصورت خودجوش و حدود 300 نفر از کارمندان و اساتید دانشگاه شیراز همکاری کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، مرحله دوم طرح «از خانه تا دانشگاه» برنامه ویژه ای است که در ۹ مهرماه ویژه دانشجویان جدید الورود اجرا خواهد شد ودر مرحله سوم طرح بمدت یکسال دانشجویان درکارگاهها، اردوهای تربیتی و برنامه های ویژه شرکت خواهند کرد.