رزمایش روسیه در دریای خزر آغاز شد

رزمایش واحدهای دریایی روسیه در دریای خزر با شرکت ناوهای بزرگ، ناوچه ها و کشتی های پشتیبانی آغاز شد.

خبرگزاری ایرنا: رزمایش واحدهای دریایی روسیه در دریای خزر با شرکت ناوهای بزرگ، ناوچه ها و کشتی های پشتیبانی آغاز شد.

دفتر مطبوعاتی حوزه نظامی فدرال جنوب روسیه امروز (پنجشنبه) اعلام کرد: در رزمایش واحدهای ناوگان دریای خزر روسیه حدود 20فروند ناو، ناوچه و کشتی های پشتیبانی شرکت دارند.

شبکه تلویزیونی زویوزدا به نقل از گزارش دفتر مطبوعاتی حوزه نظامی فدرال جنوب روسیه، اعلام کرد: ناوهای موشک انداز تاتارستان و داغستان، ناوچه های موشک انداز گراد سویاژسک و اوگلیچ و ناوشکن های ولگادونسک و مخاچ قلعه از جمله واحدهای شرکت کننده در رزمایش خزری هستند.

ناوها و ناوچه های شرکت کننده در این رزمایش به سوی اهداف دشمن فرضی در دریا، خشکی و هوا تیراندازی و موشک شلیک خواهند کرد.

یگان های دریایی شرکت کننده در رزمایش همچنین همکاری و هماهنگی اقدام ها، ارتباط با یکدیگر و نیز آرایش های مختلف دریایی را تمرین می کنند.

از سوی دیگر، محدوده هایی در شمال غربی دریای خزر به دلیل برگزاری رزمایش برای تردد کشتی های غیرنظامی بسته اعلام شده است.

تعدادی از ناوهای شرکت کننده در رزمایش خزری روسیه که مدت زمان آن اعلام نشده است، مجهز به موشک های بالدار کالیبر هستند.

گزارش مشکل
رزمایشخزر