نایب رئیس کمیسیون حقوقی: برخی در موضوع لایحه تجارت به‌دنبال فضا سازی هستند

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه منتقدین به لایحه تجارت می توانند ایرادات مستند موثر خود را نسبت به لایحه برای بررسی ارائه دهند، گفت: برخی افراد به جای اینکه دنبال حل مشکل باشند به دنبال فضا سازی هستند.

یحیی کمالی پور

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه «منتقدین به لایحه تجارت می توانند ایرادات مستند موثر خود را نسبت به لایحه برای بررسی ارائه دهند»، گفت: برخی افراد به جای اینکه دنبال حل مشکل باشند به دنبال فضا سازی هستند.

یحیی کمالی‌پور در گفت‌وگو با ایسنا، درباره انتقاداتی که نسبت به لایحه تجارت و روند و سرعت بررسی آن در مجلس وجود دارد، اظهار داشت: این لایحه از سوی دولت فرستاده شده و در چندین دوره مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اگر منتقدان انتقاد مستندی دارند که می تواند موثر واقع شود، ارائه کنند چرا که هنوز کار بررسی لایحه با وجود مواد زیادی که دارد به اتمام نرسیده و مواد هنوز قابل اصلاح است.

وی ادامه داد: تعجب می کنم برخی به جای اینکه قصد برطرف کردن مشکل را داشته باشند به دنبال فضا سازی هستند. منتقدان به لایحه در صورتی که مایل باشند می توانند ایرادات خود را به شورای نگهبان نیز اعلام کنند تا اگر ایرادات وارد دانسته شود شورای نگهبان ایرادات را برای برطرف کردن مورد تاکید قرار  دهد.

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پایان تاکید کرد: در تدوین لایحه تجارت از نظرات و تجارب بسیاری از گروه های مرتبط و کارشناسان استفاده شده است.

  • خبرنگار پدرام خسروانی

  • دبیر فاطمه ربی