عکس: ترک خوردن آسفالت و ساختمان‌ها در مشهد

بنابر اعلام مرکز لرزه‌نگاری دانشگاه تهران، قدرت زمین‌لرزه‌ای که دقایقی پیش مشهد را لرزاند، 6 ریشتر و در عمق 10 کیلومتری زمین اعلام شده است. آسفالت کوچه های مشهد و برخی ساختمانهای مشهد و اطراف بر اثر زلزله ۶ ریشتری ترک خورده اند

سرویس عکس و فیلم فردا: بنابر اعلام مرکز لرزه‌نگاری دانشگاه تهران، قدرت زمین‌لرزه‌ای که دقایقی پیش مشهد را لرزاند، 6 ریشتر و در عمق 10 کیلومتری زمین اعلام شده است.  آسفالت کوچه های مشهد و برخی ساختمانهای مشهد و اطراف بر اثر زلزله ۶ ریشتری ترک خورده اند:

عکس: ترک خوردن آسفالت و ساختمان‌ها در مشهد
عکس: ترک خوردن آسفالت و ساختمان‌ها در مشهد
عکس: ترک خوردن آسفالت و ساختمان‌ها در مشهد