تصاویر: ریزش کوه روی ساختمان‌های شهرک باغمیشه تبریز

حادثه ریزش کوه، صبح سه شنبه ۲۶ شهریور ۹۸ در خیابان شهیدولی پور منطقه باغمیشه تبریز، باعث ایجاد خسارت، انسداد و اختلال در عبور و مرور شد