تصاویری از سی‌و‌سه‌پل اصفهان

سی و سه پل یکی از شاه کار‌های معماری و مهندسی تاریخ ایران بوده و درازترین پل زاینده رود است. سی وسه پل پلی است بر روی زاینده رود اصفهان که ۳۳ دهانه، ۲۹۵ متر طول و ۱۴ متر عرض دارد.

خبرگزاری تسنیم: سی و سه پل یکی از شاه کارهای معماری و مهندسی تاریخ ایران بوده و درازترین پل زاینده رود است.سی وسه پل پلی است بر روی زاینده رود اصفهان که ۳۳ دهانه، ۲۹۵ متر طول و ۱۴ متر عرض دارد . این پل شاهکاری بی‏نظیر از آثار دوره سلطنت شاه‏ عباس اول است، به هزینه و نظارت سردار معروف او الله ‏وردی‏خان بنا شده است بنابراین به آن پل الله ‏وردی‏خان نیز می گویند .سی و سه پل این پل در حدود ۳۰۰ متر طول و ۱۴ متر عرض دارد که در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۱۰ با شمارهٔ ثبت ۱۱۰ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌است.

عکس‌ از: رضا عادلی

تصاویری از سی و سه پل اصفهانتصاویری از سی و سه پل اصفهانتصاویری از سی و سه پل اصفهانتصاویری از سی و سه پل اصفهانتصاویری از سی و سه پل اصفهانتصاویری از سی و سه پل اصفهانتصاویری از سی و سه پل اصفهانتصاویری از سی و سه پل اصفهان