باندهای خلافکار عامل گسترش جنگل‌زدایی در آمازون

گزارش‌ها حاکی از آن است که پدیده جنگل‌زدایی در آمازون با هدایت شبکه‌های تبهکار بوده‌ است.

جنگل زدایی

گزارش‌ها حاکی از آن است که پدیده جنگل‌زدایی در آمازون با هدایت شبکه‌های تبهکار بوده‌ است.

به گزارش ایسنا، جنگل‌زدایی در آمازون تجارتی پرسود است که توسط شبکه‌های تبهکار هدایت شده و این گروه‌ها اغلب مقامات دولتی، جنگل‌بانان و مردم بومی که قصد مقابله با آن‌ها را دارند، تهدید می‌کنند.

در این بررسی آمده‌ است شکست برزیل در مقابله با این باندهای تبهکار، توانمندی این کشور را در تحقق تعهدات ذکر شده در توافق آب و هوایی پاریس همچون حذف جنگل‌زدایی غیرقانونی تا سال ۲۰۳۰ به خطر انداخته است.

« ریکاردو سالیس» وزیر محیط زیست برزیل اظهار کرده‌ است که فقر، عامل گسترش تخریب آمازون بوده و توسعه آمازون به متوقف کردن جنگل‌زدایی کمک خواهد کرد. هرچند، کارشناسان معتقدند که ضروری است تا جنگل آمازون بهتر کنترل و نظارت شود.

به گزارش روزنامه گاردین، گزارش‌ها حاکی از وقوع ۲۸ مورد قتل است که شواهد نشان می‌دهد افرادِ مسئولِ این قتل‌ها در جنگل‌زدایی‌های غیرقانونی مشارکت داشته و قربانیان خود را مانعی برای رسیدن به اهداف خود تلقی کرده‌اند.

  • خبرنگار نسرین صادقی

  • دبیر معصومه انصاری