سیل در جنوب شرق اسپانیا‎

بر اثر وقوع سیل در جنوب شرق اسپانیا دست کم ۵ تن کشته شدند.

خبرگزاری مهر: بر اثر وقوع سیل در جنوب شرق اسپانیا دست کم ۵ تن کشته شدند.

سیل در جنوب شرق اسپانیا‎سیل در جنوب شرق اسپانیا‎سیل در جنوب شرق اسپانیا‎سیل در جنوب شرق اسپانیا‎سیل در جنوب شرق اسپانیا‎سیل در جنوب شرق اسپانیا‎