اقتصاد برخی مناطق کشور به آب‌های زیرزمینی وابسته شده است

سمیعی با انتقاد از عدم متعادل سازی ظرفیت منابع آب‌های زیرزمینی گفت: این موضوع موجب کاهش سطح آبخوان‌ها در کلانشهرهایی، چون تهران، مشهد و اصفهان شده است.

خبرگزاری میزان- سمیعی با انتقاد از عدم متعادل سازی ظرفیت منابع آب‌های زیرزمینی گفت: این موضوع موجب کاهش سطح آبخوان‌ها در کلانشهرهایی، چون تهران، مشهد و اصفهان شده است.

در مسدودسازی چاه‌های آب زیرزمینی باید به مسائل اقتصادی و اجتماعی پیرامون آن توجه داشت/اقتصاد برخی مناطق کشور به آب‌های زیرزمینی وابسته شده است محمد جواد سمیعی، مشاور ملی آموزش و ارتقای سواد آبی مجموعه آبانگاه در گفتگو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری میزان ،اظهار داشت: منظور از مباحث اجتماعی آب و محیط زیست، خروجی دانشگاه هاست که با جامعه دانش آموزان، فرهنگیان، عموم مردم و به ویژه جامعه محلی در بخش کشاورزی مرتبط می‌شود.

مشاور ملی آموزش و ارتقای سواد آبی مجموعه آبانگاه به جایگاه فعالیت محیط زیستی ایران در دنیا اشاره کرد و گفت: ما با چالش‌های جدی در حوزه آب و محیط زیست روبرو هستیم، به عنوان مثال با وجود افزایش متوسط بارش در کشور نسبت به سال‌های گذشته، اما منابع آبی به ویژه منابع آب زیرزمینی کشور در وضعیت خوبی به سر نمی‌برند.

وی با بیان اینکه اقتصاد برخی نقاط کشور به آب‌های زیرزمینی وابسته شده افزود: ما متاسفانه موفق به متعادل سازی ظرفیت این منابع نشدیم و این موجب کاهش سطح آبخوان‌ها شده کمااینکه تهران، مشهد و اصفهان به دلیل همین مسئله، سالانه با افت شدید کمی و کیفی آب مواجه می‌شوند.

سمیعی با اشاره به وابستگی اقتصاد تعداد قابل توجهی از کشاورزان به آب‌های زیرزمینی تأکید کرد: نمی‌توان صرفاً این چاه‌های زیرزمینی را مسدود کرد البته در برخی موارد به زور هم وارد شدیم و چاه‌هایی را مسدود کردیم، اما وقتی کشاورز چاره دیگری برای معیشت ندارد نهایتا یک چاه دیگر حفر می‌کند؛ لذا برای این مسئله باید فکری اساسی کرد.

مشاور ملی آموزش و ارتقای سواد آبی مجموعه آبانگاه، حل مسئله آب‌های زیرزمینی را منوط توجه به مسائل اقتصادی و اجتماعی پیرامونی آن دانست و افزود: اگر یک چاه را از کشاورز می‌گیریم باید یک معیشت دیگر مانند فعالیت در گلخانه را برای او جایگزین کنیم.

سمیعی همچنین با اشاره به وضعیت نامناسب خاک در مناطق شمالی و زاگرس نشین عنوان کرد: متاسفانه در این مناطق شاهدیم که در جهت شیب تند زمین شخم زده شده و یک بارش متوسط می‌تواند سیلاب بزرگی را ایجاد کند.