اینفوگرافی / محبوب‌ترین اسامی مرتبط با محرم کدامند؟

طبق گزارش سازمان ثبت احوال که درباره اسامی مرتبط با محرم منتشر شده است، اسم حسین جزو پراستفاده‌ترین اسامی است و امیرحسین برای پسران و زینب برای دختران پراستفاده‌ترین اسم مرتبط با محرم در سال گذشته بوده‌اند.

اینفوگرافی / محبوب‌ترین اسامی مرتبط با محرم کدامند؟