تصاویر: آیین سنتی طوق بندان در گرگان

طوق‌ها متشکل از مجموعه‌ای از قپه ها، اشیا فلزی و پارچه‌های اهدایی که بر روی تیرک چوبی و گاه فلزی نصب می‌شوند و به نوعی سند هویت هر محله در گرگان قلمداد می‌شود.