تحقق پارلمان آسیایی با چالش ها و موانع مهمی رو به رو است

رییس هیات ایرانی شرکت کننده در نشست کمیته ویژه تاسیس پارلمان آسیایی با بیان این که ایران بر این باور است که ایده تاسیس پارلمان آسیایی متعلق به همه ملت‌های آسیایی و همه پارلمان‌ها عضو است، گفت: شکل گیری پارلمان آسیایی با چالش هایی رو به رو بوده است که باید به سوالات زیادی در این زمینه پاسخ داده شود.

تحقق پارلمان آسیایی با چالش ها و موانع مهمی رو به رو است
تحقق پارلمان آسیایی با چالش ها و موانع مهمی رو به رو است

رییس هیات ایرانی شرکت کننده در نشست کمیته ویژه تاسیس پارلمان آسیایی با بیان این که ایران بر این باور است که ایده تاسیس پارلمان آسیایی متعلق به همه ملت‌های آسیایی و همه پارلمان‌ها عضو است، گفت: شکل گیری پارلمان آسیایی با چالش هایی رو به رو بوده است که باید به سوالات زیادی در این زمینه پاسخ داده شود.

به گزارش ایسنا، سیده فاطمه ذوالقدر رییس هیات ایرانی در نشست کمیته ویژه تاسیس پارلمان آسیایی طی سخنانی در این نشست اظهار کرد:‌ بر این باورم که همفکری و تبادل نظر در خصوص موضوع مورد بحث می تواند راهکارهای مناسبی را در زمینه تحقق ایده مذکور و شناسایی موانع و چالش های پیش روی آن در اختیار ما قرار دهد.

وی با اشاره به این‌که پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای با عنوان « کمیته ویژه تاسیس مجلس آسیایی» در هفتمین نشست عمومی مجمع مجالس آسیایی در سال2014 در لاهور مطرح شد گفت:  تشکیل کمیته ای تحت عنوان "کمیته ویژه تاسیس مجلس آسیایی" (SCCAP) به ریاست مجلس سنای پاکستان با هدف توسعه راهبردهای پیشبرد این ایده و تلاش جهت ایجاد اجماع میان مجالس عضو و ارائه نقشه راه تحقق پارلمان آسیایی، به تصویب رسید.

رییس هیات ایرانی شرکت کننده در نشست کمیته ویژه تاسیس پارلمان آسیایی همچنین بیان کرد:‌در اولین نشست شورای اجرایی در نوامبر 2015 در تهران و متعاقباً در هشتمین نشست مجمع عمومی در دسامبر همین سال در پنوم پن کامبوج نیز تاکید شد که این کمیته تحت نظارت کمیته دائم امور سیاسی فعالیت داشته و گزارش اقدامات خود را به عنوان یک نهاد فرعی مجمع مجالس آسیایی، جهت بررسی و تصویب به کمیته دائمی امور سیاسی ارائه کند.

ذوالقدر تصریح کرد: در هشتمین نشست مجمع نیز همانند نشست هفتم، تاکید شد  که دستورکار محوله به این کمیته شامل برخورداری آن از یک دبیرخانه مجزا یا مستقل و یا دائم نخواهد بود. همچنین توافق شد که کمیته مذکور به عنوان یک نهاد فرعی مجمع مجالس تاسیس شده که بایستی در چارچوب ساختار این مجمع و در هماهنگی کامل با دیگر ارگان های آن بویژه دبیرخانه دایم عمل کند.

وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران ضمن حمایت از اقدامات و تلاش های صورت گرفته در چارچوب «کمیته تأسیس پارلمان آسیایی» معتقد است که فعالیت های آتی این کمیته بایستی با رعایت و نظرداشت ملاحظات و شرایط فوق الاشاره انجام شود.

ذوالقدر همچنین ابراز کرد: جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که ایده تأسیس پارلمان آسیایی مذکور متعلق به همه ملت های آسیایی و همه پارلمان های عضو بوده و مجمع مجالس آسیایی مسئولیت مهمی در ارتقاء و کمک به تحقق این ایده دارد.

رییس هیات ایرانی شرکت کننده در نشست کمیته ویژه تاسیس پارلمان آسیایی ادامه داد: ما ضمن تقدیر مجدد از اقدامات و تلاش های سنای پاکستان در جهت پیشبرد ابتکار تاسیس مجلس آسیایی بر این باوریم که تحقق آن بدلیل وجود تنوع بالای فرهنگی و مذهبی در قاره آسیا با چالش ها و موانع مهمی روبرو  بوده و لازم است به سؤالات زیادی در این خصوص پاسخ داده شود.

وی افزود: نکته مهم در این خصوص این است که در قاره آسیا اشکال مختلفی از پارلمان ها وجود داشته و همچنین تعداد قابل توجهی از کشورها دارای پارلمان هایی هستند که بدون کسب رای مردم تشکیل شده و فعالیت دارند. چنین واقعیتی با ایده تشکیل پارلمان آسیایی که ضرورتا بایستی با رأی مردم کشورهای عضو تشکیل شود، منافات دارد. این امر مقایسه پارلمان آسیایی با پارلمان سایر قاره ها از جمله پارلمان اروپا را دشوار می سازد. از سوی دیگر، شکل گیری پارلمان آسیایی مستلزم پذیرش و موافقت دولت ها و مردم کلیه کشورهای آسیایی بوده که فرآیندی طولانی و زمان بر می باشد.

ذوالقدر در پایان ابراز امیدواری کرد که این نشست بتواند با همفکری و تبادل نظر میان شرکت کنندگان راهکارهای واقع بینانه تری را بمنظور ایجاد همگرایی میان مجالس کشورهای آسیایی ارائه کند.

انتهای پیام

گزارش مشکل
آسیاییپارلمانتاسیس