شلیک مرگبار کودک 5 ساله به پدردر جیرفت

کودک 5 ساله ای با شلیک مرگبار پدرش رادر جیرفت از پای در آورد.

به گزارش ایران، بنا به اعلام یک منبع آگاه امنیتی در استان کرمان ، عصر دیروز( جمعه) فردی بنام ع.پ اهل جیرفت هنگام رانندگی بر اثر تیراندازی سهوی پسر 5 ساله اش کشته شده است.این فرد دو اسلحه شکاری مجوز دار داشته و پسرش در حال بازی با اسلحه شلیک می کند.

گزارش مشکل
جیرفتشلیکمرگبار