salameno logo

اخبار روز دنیا از دریچه سلام نو

اصغر فرهادی دنبال احمدی نژاد! + جدیدترین خبرسازی رسانه ملی!

ضمیمه طنز روزنامه قانون امروز ضمن واکنش به برخی اظهار نظرها، به بازیگری احمدی نژاد در فیلم بقایی و نامزد نهایی اصولگرایان اشاره داشته است.

اصغر فرهادی دنبال احمدی نژاد! + جدیدترین خبرسازی رسانه ملی!
اصغر فرهادی دنبال احمدی نژاد! + جدیدترین خبرسازی رسانه ملی!