عکس/جای خالی «جناب‌خان را ۴ نفره پر کردند!

عروسک‌های جدیدی که رامبد جوان قول حضور آنها را داده بود از امشب در خندوانه جانشین جناب‌خان می‌شوند.

عکس/جای خالی «جناب‌خان را ۴ نفره پر کردند!
گزارش مشکل
خالی«جناب‌خان