آتش‌ سوزی در مجموعه ورزشی آزادی

قسمتی از مجموعه ورزشی آزادی تهران دچار حریق شد.

خبرگزاری تسنیم: بخشی از قسمت شمال شرقی مجموعه ورزشی آزادی تهران دچار آتش‌سوزی شد و دود آسمان این بخش را فرا گرفت.

این حادثه امروز (دوشنبه) اتفاق افتاد و ماموران آتش‌نشانی با حضور در این محل در حال مهار آتش‌سوزی هستند.

هنوز علت این موضوع مشخص نشده است.

گزارش مشکل
آتش‌سوزیدود