قیمت مسکن در شرق تهران

برای خرید مسکن در شرق تهران باید از متری ۱۱ میلیون تا ۲۰ میلیون تومان هزینه کرد.

خبرگزاری میزان- برای خرید مسکن در شرق تهران باید از متری ۱۱ میلیون تا ۲۰ میلیون تومان هزینه کرد.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، قیمت برخی از واحدهای مسکونی در شرق تهران به شرح زیر است:

قیمت مسکن در شرق تهران
گزارش مشکل
مسکنمتراژعمربنا