من فقط یک جسد نیستم؛ مرا پیدا کن!

اسامی قربانیان تیراندازی‌های جمعی در آمریکا از سال ۱۹۶۶ تاکنون که در روزنامه واشنگتن پست به چاپ رسیده است.

قربانیان تیراندازی آمریکا