نقد کیفیت پراید توسط علی ضیا

کنایه های علی ضیا را در برنامه فرمول یک به کیفیت پایین پرفروش ترین خودروی ایران، یعنی پراید ببینید.

نمایش بیشتر

برترین ها: کنایه های علی ضیا را در برنامه فرمول یک به کیفیت پایین پرفروش ترین خودروی ایران، یعنی پراید ببینید.