لحظه اهدای جام قهرمانی به تیم آ اس رم

لحظه اهدای جام قهرمانی به تیم آ اس رم  که در رقابت دوستانه باشگاهی بر رئال مادرید غلبه کرد.

نمایش بیشتر