میدل ایست آی از ترس امارات برای رویارویی با ایران خبر داد

نشریه میدل ایست آی در توئیتی اعلام کرد امارات از آن می‌ترسد که رویارویی با ایران ممکن است به هرچه که این کشور در طول سال‌ها ساخته و درست کرده است‏، آسیب بزند.

نشریه میدل ایست آی در توئیتی اعلام کرد امارات از آن می‌ترسد که رویارویی با ایران ممکن است به هرچه که این کشور در طول سال‌ها ساخته و درست کرده است‏، آسیب بزند.

میدل ایست آی از ترس امارات برای رویارویی با ایران خبر داد به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان ، نشریه میدل ایست آی در توئیتی اعلام کرد امارات از آن می‌ترسد که رویارویی با ایران ممکن است به هرچه که این کشور در طول سال‌ها ساخته و درست کرده است‏، آسیب بزند.