اعلام ترکیب خنت برابر ماسکرون /میلاد محمدی در ترکیب ذخیره

ایلنا: ترکیب خنت برابر ماسکرون برای دیدار امشب اعلام شده که نام میلاد محمدی در ترکیب ذخیره تیمش دیده می شود.

هفته سوم لیگ بلژیک؛

اعلام ترکیب خنت برابر ماسکرون /میلاد محمدی در ترکیب ذخیره

ترکیب خنت برابر ماسکرون برای دیدار امشب اعلام شده که نام میلاد محمدی در ترکیب ذخیره تیمش دیده می شود.

به گزارش ایلنا، از ساعت 22:30 امشب در چارچوب لیگ بلژیک خنت برابر ماسکرون قرار می گیرد.

در آستانه این دیدار لیست خنت اعلام شده که نام محمدی در ترکیب ذخیره تیمش دیده می شود.

میلاد محمدی